+46 708257515

Vi har för tillfället inga båtar för uthyrning

Bokning Båt görs senast 1 dygn i förväg - Boat bookings are made no later than 1 day in advance - Bootsbuchungen müssen spätestens 1 Tag im Voraus erfolgen


HYRESKONTRAKT BÅT

UTHYRARE: SEASICK AB

PRODUKT: BÅT 
AVTAL
• Hyrestagaren / båtföraren ansvarar för att ha tillräcklig kunskap om båtar och dess framförande. Hyrestagaren / båtföraren ska känna till de internationella sjövägsreglerna samt de gällande hastighetsbegränsningar och skyddsområden i det området båten framförs i.
• Hyrestagaren är ansvarig för att inga skador utöver normalt slitage uppstår på båten, motorn och dess utrustning. Skulle skador uppstå och om försäkring ej täcker uppkomna skador, kommer fackverkstad lämna prisuppgift på reparationskostnader som skall betalas av hyrestagaren.
• Hyrestagaren ansvarar för att under hyrestiden göra allt i sin makt för att undvika stöld. Vid stöld betalar hyrestagaren eventuell självrisk satt av försäkringsbolag. Om försäkring ej skulle täckas betalas kostnaden av hyrestagaren.
• Hyrestagaren betalar bensinkostnader. Båten är fulltankad vid uthämtning och skall återlämnas fulltankad av hyrestagaren. Alternativt beräknas förbrukad bensin och därefter tas en serviceavgift ut med en kostnad av 2kr/liter över gällande bensinpris.
• Hyrestagaren ska vara fylld minst 18 år. Legitimation eller pass uppvisas vid uthyrande
• Hyrestagaren ska vara väl införstådd i detta hyreskontrakt och läst igenom avtalet innan påskrift.
Signering
-------------------------- -------------------------- ------------------------------
DATUM OCH ORT SIGNERING NAMNFÖRTYDLIGANDE

  

Ladda ner hyreskontrakt för båt

Hyreskontrakt för båt